The Conference will be held at

Education and Congress Centre

Silesian University of Technology
ul. Konarskiego 18 B
44-100 Gliwice
POLAND

If you are already registerd please login to access your registered personal data, abstracts, etc.

Sponsors

Logo MNiSW logo SUT Gliwice logo NEC logo hv logo ionplus logo
atomiki logo CPCE logo w100 udose logo DirectAMS Radiocarbon logo Radiocarbon Isotoptech logo

Organizacja III Międzynarodowej Konferencji „Radiocarbon in the Environment” - zadanie finansowane w ramach umowy 534/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Task financially supported by Ministry of Science and Higher Education (Republic of Poland) by grant 534/P-DUN/2019

Go to top